Selecteer een pagina

“Ronald has done magnificent work as Global Change Manager within NXP, during one of its most turbulent times in history.

For me personally Ronald is about work pleasure and work efficiency and the embodiment of “don’t work harder, work smarter”.

If you can’t experience the pleasure of working with him, treat yourself to his great book which showed me valuable insights: Prioritijd”

Dennis Wals

“Ronald is de ideale teamspeler die je graag in jouw team wilt hebben. Niet alleen heeft hij geholpen binnen ons (management)team de regels op te stellen en aan te scherpen maar vooral ook in de praktijk te bewaken.

Ik heb Ronald leren kennen als iemand bij wie de klant voorop staat waarbij hij zorgt dat er op korte termijn resultaat gehaald wordt. Daarbij maakt hij ingewikkelde zaken simpel door de juiste vragen te stellen en mensen te laten nadenken in plaats van “rond te rennen als een kip zonder kop”.

Inmiddels zit ik op een andere opdracht maar ik kijk terug op een leerzame maar ook gezellige periode; voorbeeld daarvan is de “Doppio-donderdag”, georganiseerd door Ronald, waarbij we met de hele afdeling gingen lunchen.”

Rosano Fraser

“Ronald is a friendly, open and pragmatic changemanager, always trying to help the business with pratical solutions. He is able to build a network within Mediq at all levels.

In a short time this lead to results which helped colleagues to improve the quality of our services to customers. Ronald makes sure people do as they promise in a friendly but direct way.

Working with Ronald is a pleasure because he is always looking for constructive solutions when problems appear. He knows exactly when he has to be strict and firm, but always within borders of fairness. His objective is always to get the job done!”

Michel Rutjens

“Ronald kan worden omschreven als een open, eerlijke en prettige persoonlijkheid die ik zeer waardeer als een waardevolle business partner en vriend.

Na gecontracteerd te zijn als externe adviseur door het project dat verantwoordelijk was voor het invoeren van een bedrijf kritische service management tool, heb ik onder andere met Ronald heel nauw samengewerkt. Ik kan zonder enige twijfel zeggen dat in het opzetten van de blauwdruk voor het functioneel, applicatie en technische beheer van de tools AssetCenter en ServiceCenter, zijn bijdrage van doorslaggevende aard was en mijn taak gemakkelijker heeft gemaakt.

Toen Ronald de afdelingsmanager werd, bevestigde hij zijn vertrouwen in mij door me de opdracht te gunnen om de taken van de afdeling in lijn met de blauwdruk te reorganiseren. Weer speelde hij een excellente rol door zijn open, duidelijke en begripvolle houding naar zijn afdeling.

Door het wederzijds vertrouwen tussen ons te tonen aan zijn mensen creëerde hij de condities voor ons toekomstig succes in een politiek zeer uitdagende omgeving. Het zal niemand verbazen dat Ronald iemand is met wie ik in de toekomst weer wil samenwerken en om die reden zal ik hem dan ook zonder enige twijfel bij anderen aanbevelen.

Ronald… dank voor het vertrouwen in mij en de plezierige samenwerking. Veel succes toegewenst.”

Floyd Wijdenbosch

“In het begin moest ik wennen aan de directe stijl van leidinggeven van Ronald (die in de zorg “minder voor komt”) .

Later zag ik dat dit snel tot resultaat leidde en altijd toegepast werd vanuit het belang van de klant/gebruiker en zorg voor zijn personeel.

Tel daar de humor (regelmatig tegen Ronald gezegd dat hij conferences moet gaan geven) kennis en ervaring maar vooral zijn drive bij op en je hebt voor mij de ideale collega.

Als MT hebben wij in korte tijd grote stappen gemaakt door hoofd- en bijzaken te scheiden, besluiten te nemen maar vooral keuzes te maken.

Energie en tijd investeren in de zaken die echt belangrijk zijn. In de zomervakantie heb ik zijn boek gelezen en bevestigd gekregen dat hij doet wat hij schrijft en dat dit werkt.

De punten die mij aanspreken pas ik dagelijks toe (time-management, vergaderen, focus) waarbij vooral het mindmappen (in mijn geval op de iPad) mij heel veel oplevert.”

Maurice Molier

“Ik heb in 2012 bij Ronald een 2-daagse training gevolgd in Schoorl. Zijn betrokkenheid, niet alleen tijdens maar ook voor en na zijn training is bewonderenswaardig; persoonlijk, snel en specifiek op de situatie.

Door het consequent in de praktijk brengen van alle zaken die ik geleerd heb (o.a. werking van het brein en lichaam, mindmappen, snellezen, motivatietechnieken en timemanagement) ondervind ik nog steeds een goede balans tussen werk en privé.

Zijn boek Prioritijd! Is een goede opfrisser maar daarnaast vooral ook een uitbreiding op de genoemde 2 dagen.

Ik kan dan ook iedereen aanraden kennis te maken met zijn gedachtegoed en een training van Ronald bij te wonen.”

Bidjai Biharie

“Ronald heb ik leren kennen toen hij een interim klus had bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht als afdelingshoofd Technisch Beheer.

Hij kenmerkt zich als een manager die scherpte brengt in discussies, stuurt op processen en continue verbeteringen doorvoert in efficiëntie en effectiviteit van werken.

Als lid van het MT ICT heeft hij ons geholpen om dat op een hoger niveau te brengen. Grote gedrevenheid en hart voor zijn werk en mensen zijn verdere typeringen van Ronald. Hij heeft veel vakkennis en draagt dit ook graag met enthousiasme uit.

Zijn boek, Prioritijd, onderschrijft dit. Doordat hij dit zelf ook toepast is hij bijzonder professioneel in zijn werk. Fun in het werk staat hoog in het vaandel bij Ronald en dat brengt hij met zijn humor en mooie anekdotes.

We hebben dan ook veel pret gehad.

Wel op een wijze dat het bijdraagt aan het werk. Het continue analyseren van o.a. vergaderingen, projecten en processen vind ik een sterke kant van Ronald waar ik persoonlijk ook weer van geleerd heb.

Aan het eind van de dag namen wij regelmatig de dag door om van daaruit weer verbeterpunten mee te nemen in de volgende werkdag. Wat ik bijzonder gewaardeerd heb is dat we goede, stevige discussies hebben gehad maar dat het nooit van invloed is geweest op onze onderlinge verstandhouding.

Ronald was een fijne collega, een gewaardeerd afdelingshoofd en een goed mens die als geen geen ander begrijpt wat kameraadschap en het gezamenlijk nastreven van een doel is. We houden zeker contact.”

Leo Vaandrager

“Ronald zijn boek Prioritijd! Is een aanrader; ik heb al veel dingen veranderd en ben nog steeds bezig maar het gaat al stukken beter; Super boek!”

Joeri van de Watering

“Ik heb met veel plezier enkele maanden met Ronald samen gewerkt. In die periode deelde hij zijn kennis en ervaring maar stond hij daarnaast ook open om te leren van anderen.

In de kerstvakantie zijn boek (eindelijk!) gelezen. Het is leuk te zien dat Ronald “zijn boek is”. Bovendien leest het makkelijk weg en staat het niet vol met lastige en droge theorieën.

Er zijn natuurlijk veel „guru’s” met mooie en vaak ook lastige theorieën verpakt in erg dikke (en dure)boeken maar in dit geval kan ik uit persoonlijke ervaring spreken dat Ronald “schrijft wat hij doet” maar vooral ook “doet wat hij schrijft!”

Prioritijd! is een aanrader voor de iedereen die niet wil worden geleefd door de tijd! Over een half jaar lees ik Prioritijd! nog eens”

Rob Harfterkamp

“De kennismaking met Ronald was kort en duidelijk; vanuit een calamiteit met SAP had hij behoefte aan extra expertise bij het uitvoeren van een Root Cause Analysis.

Het beheer is in dit specifieke geval uitbesteed maar alle partijen zijn er natuurlijk bij gebaat dat de oorzaak op korte termijn achterhaald wordt.

De wijze waarop hij, naar ik later begreep op zijn 2e werkdag, de lijnen uitzette en partijen bij elkaar bracht heeft indruk op mij gemaakt. Dit bleek ook later in het traject waarbij hij richting alle partijen de voortgang, op hoofdlijnen, communiceerde om draagvlak te behouden.

Uiteindelijk bleek dat de oorzaak niet in de applicatie zat. Feit dat Ronald toen hij mij hierover belde ‘met schaamrood op de kaken zat’ (zoals hij het mooi verwoordde) tekent zijn betrokkenheid. Ik kijk terug op een professionele maar op persoonlijk vlak ook prettige samenwerking waarbij wij in korte tijd samen veel bereikt hebben.

Als leverancier ben ik gebaat bij korte, heldere lijnen waarbij wederzijdse verwachtingen helder uitgesproken en bewaakt worden.

Bij Ronald is bovenstaande het geval wat maakt dat ik hem graag in de toekomst ‘weer tegenkom’.”

Ton Bertram

“Ronald laat zich kenmerken als een zeer ervaren manager met verstand van zaken.

Hij heeft zich op vlotte wijze de nieuwe materie eigen gemaakt, wat in de dynamische, ingewikkelde omgeving binnen het ASZ een groot compliment is.

De manier waarop hij op korte termijn die vinger op de zere plek weet te leggen maar direct ook met realistische verbeterpunten komt heb ik als zeer leerzaam ervaren.

In de periode dat hij bij ons werkte heeft hij daarbij zeer aansprekende prestaties neer weten te zetten. Ronald is daadkrachtig, maar weet tegelijkertijd ook draagvlak te creëren voor zijn zienswijze.

In onze dagelijkse praktijk zorgde dit voor een onderverdeling in hoofd- en bijzaken waardoor wij als afdeling op korte termijn grote stappen hebben gemaakt.

Tot slot is hij een man van zijn woord: hij doet wat hij zegt, is transparant en komt zijn afspraken na.”

Hemingway Chan

“Ronald is ‘committed to the limit !’ en gaat voor het belang van zijn klant. Daarin is hij is een verbinder, die partijen aan elkaar koppelt, de juiste sense of urgency creëert en als facilitator het proces in gang zet en houdt..

Na een ernstige calamiteit in december hebben we samen alle betrokken partijen bij elkaar gebracht, waarbij hij zaken bespreekbaar maakte en daar direct vervolgacties aan koppelde. Daarbij heb ik hem als open en eerlijk ervaren, maar tevens kritisch; niet alleen naar ons (als leverancier) maar ook naar zijn eigen organisatie.

Ronald stelt concrete, gedeelde doelen die hij haalt door mensen rechtstreeks aan te spreken op de gemaakte afspraken / verantwoordelijkheden. Zelf geeft hij daarbij het goede voorbeeld; hij is betrokken en toegankelijk wat zich uit in zakelijke maar bovenal prettige gesprekken.

Samengevat: een mensen-mens, die vanuit de relatie werkt aan te behalen doelstellingen.

Ronald handelt daarbij nog steeds vanuit zijn mariniersmentaliteit: no-nonsense en het initiatief aan je zijde houden!

Een prettige samenwerking dus.”

Alexander Binkhorst

“Ronald vulde zijn rol als interim afdelingshoofd bij het ASZ in met grote betrokkenheid bij zijn opdrachtgever. In het begin van deze periode sprak hij mij zakelijk aan op de verantwoordelijkheden en de, terechte verbeterpunten die hij in onze samenwerking onderkende.

Vanaf dat moment hebben wij zeer prettig samengewerkt aan het gedeelde belang van het ASZ om uiteindelijk de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dit kwam o.a. naar voren tijdens de telefoongesprekken die wij (vaak s’avonds), op zijn terugweg vanuit het ASZ naar ‘het hoge noorden’ hadden. Ik heb Roanld als zeer prettig persoon ervaren om mee te teamen.

De verbeterpunten werden eerlijk benoemd en actief opgepakt vanuit beide kanten.

Vanuit mijn rol als partner/leverancier kreeg ik daarbij niet alleen de mogelijkheid mee te denken en te verbeteren, maar ook op mede initiatief van Ronald, in 2 verschillende lunchsessies aan het managementteam onze visie voor de toekomst aan het ASZ te presenteren.”

Michel Sagius

“Nadat Ronald in het ASZ kwam werken werd direct duidelijk dat hij onze ‘(interne) klant-leverancier relatie’ niet alleen benoemt maar ook bewaakt en uiteindelijk verbetert.

Door ons beider afdelingen dichter bij elkaar te brengen (niet alleen door overleg maar ook door samenwerking) hebben wij de kwaliteit van deze dienstverlenging verhoogd.

Deze korte lijntjes zijn op alle niveaus inmiddels geborgd waardoor dit in de toekomst gecontinueerd kan worden. Ik vind het een prestatie dat hij dit op zo’n korte termijn voor elkaar gekregen heeft.

Bovendien heeft hij dit niet alleen op een zakelijke maar vooral ook prettige wijze geïmplementeerd.

Hierdoor heeft hij gezorgd voor draagvlak en borging bij alle betrokkenen!”

Matijs Dekker

“Toen Ronald binnenkwam in het ASZ werd direct duidelijk dat zaken ‘anders zouden gaan’.

In korte tijd heeft hij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de ICT afdeling inzichtelijk gemaakt. In mijn rol als projectleider leidde dit ertoe dat duidelijk werd wanneer zaken, benodigd voor mijn projecten, ‘af waren’.

Daarnaast is de werksfeer op de afdeling duidelijk verbeterd waarbij het dagelijkse rondje wandelen (‘op tijd’ vanuit een eerdere beroepsdeformatie 🙂 onderdeel uitmaakt van de dag. Zoals Ronald het noemt ‘hard werken – hard ontspannen’.

Dit blijkt uit zijn totale aanpak: zakelijk op de inhoud (korte vergaderingen met snelle besluitvorming op basis van feiten, liefst opgenomen in een gezamenlijke mindmap 🙂 maar menselijk op de relatie.

Zijn kennis en ervaring als manager toont hij daarbij door hoofd- en bijzaken te scheiden en onderscheid te maken tussen doel en middel waar iedereen veel van geleerd heeft.

Boven alles: een hele fijn collega met hart voor de zaak en zijn mensen !”

Rob Harfterkamp

“Ik vond het bewonderenswaardig hoe Ronald, in zijn rol als A.I. Afdelingshoofd binnen het ASZ de belangen van het ziekenhuis heeft behartigd.

De gedreven en professionele wijze waarop hij, visueel met behulp van een mindmap, de oude en nieuwe situatie geschetst heeft zorgde voor alle partijen voor overzicht en inzicht.

Dat wij hierdoor uiteindelijk samen, in goed maar uiteindelijk ook prettig overleg, tot een voorstel zijn gekomen waar zijn opdrachtgever niet alleen functioneel maar ook nog eens financieel, veel, beter van werd was hiervan het gevolg.”

Eric Zwanenburg

“Ronald is, gezien zijn profiel, een typische ‘stevige manager’, waarbij zijn militaire verleden een argument was om hem aan te nemen als collega afdelingshoofd a.i..

Het feit dat hij daarbij niet alleen zijn eigen afdeling maar ook ons, als managementteam bestaande uit afdelingshoofden, op scherp zette en ons ook continue op scherp hield, zorgde ervoor dat er op korte termijn écht dingen veranderden.

Daarbij toonde Ronald dat hij, ondanks zijn ruime kennis en ervaring, steeds receptief bleef voor die van anderen. De uitspraak in zijn boek Prioritijd, waarin hij aangeeft dat hij iedere dag wil leren, maakt hij daarbij absoluut waar.

Als laatste en belangrijkste: ik heb Ronald leren kennen als een gedreven, bevlogen mens en zeer prettige samenwerkingspartner waarmee ik zó weer ‘schouder aan schouder’ aan de slag zou willen gaan.”

Sandrijn Holleboom

“Ik heb Ronald leren kennen als een zeer gedreven en vakkundige ondernemer.

Ronald is als geen ander in staat anderen te inspireren en te motiveren en zijn opgedane innerlijke wijsheid over te dragen op anderen.

Ik kan iedereen van harte aanbevelen om gebruik te maken van zijn vakmanschap.”

Frank Ruesink

“Ronald heeft op onze werknemersdag 2 workshops ‘Prioritijd!’ verzorgd. Zijn gedachtegoed sluit aan bij de uitdagingen waar, ook onze, medewerkers dagelijks mee te maken hebben.

De workshops waren dan ook allebei direct ‘volgeboekt’ en hebben voldaan aan onze verwachtingen.

In de voorbereiding op deze dag heb ik het bespreken van de behoefte vanuit het UWV, bevestigd in een door Ronald opgestelde mindmap met daarin onze afspraken, als zeer prettig ervaren.

Ton Druijf

“Ik heb Ronald ontmoet op een congres waar hij een gaaf verhaal vertelde over information overload.

Daarom ben ik dan ook blij dat hij een lezing komt geven op ons evenement FM2Xplore op 8 november!”

Ghislaine Burk

“Ronald heeft voor JOP (Jong Opsterland; netwerk voor jonge ambtenaren in de gemeente Opsterland) een Workshop verzorgd (zie uitnodiging: http://bit.ly/A0iVk1 )

Bedankt voor de goede, inspirerende presentatie en leuke en leerzame workshop; het was een geslaagde middag!”

Anja Woortman