Selecteer een pagina

Mensen en organisaties helpen op basis van hun passies, waarden en talenten doelen te stellen, strategie te bepalen en gestelde doelen te bereiken.

Doel en Middel.

Belangrijk onderscheid daarbij is die tussen ‘doel’ en ‘middel’.
In mijn boek Prioritijd! schrijf ik dat het belangrijkste doel voor iedere persoon uiteindelijk ‘geluk’ is.
Alles daaromheen is een middel dit te bereiken waarbij je nooit van een middel een doel moet maken.

Resultaat.

Niet alleen voor jou persoonlijk maar ook voor organisaties is het daarbij belangrijk dat mensen die ‘gelukkig zijn’ betere resultaten opleveren.