Mensen en organisaties helpen op basis van hun
passies, waarden en talenten
doelen te stellen, strategie te bepalen en gestelde doelen te bereiken.

Doel en Middel.

Belangrijk onderscheid daarbij is die tussen
‘doel’ en ‘middel’.

In mijn boek Prioritijd! schrijf ik dat het
belangrijkste doel
voor iedere persoon uiteindelijk ‘geluk’ is.

Alles daaromheen is een middel dit te bereiken
waarbij je nooit van een middel een doel moet maken.

Resultaat.

Niet alleen voor jou persoonlijk maar ook voor organisaties
is het daarbij belangrijk dat mensen die ‘gelukkig zijn’
betere resultaten opleveren.